Zarząd Pracownicy


 

Zarząd i Pracownicy

Zarząd Fundacji:
Michael Marterer – Prezes
Marzenna Sobiecka-von Brandt – Wiceprezes
Ben-Michael Hübner – Wiceprezes

Rada Nadzorcza
Malwina Rosman
Renata Węglerska

 

Pracownicy RC fkr:
Domańska Małgorzata -Opiekun Mieszkania
Figura Marta – trener pracy, terapeuta

Grabowska Katarzyna – pracownik administracyjny, koordynator merytoryczny Klubu Samopomocy
Gwizdała Adam – terapeuta
Latański Wojciech – terapeuta
Tymoszuk Marta - pracownik ds. socjalnych, animaot