Mieszkanie Chronione 2022


Mieszkanie Chronione 2022

 

Od 1 stycznia 2022 roku Fundacja rozpoczęła realizację projektu „Mieszkanie Chronione Teraz My-Od Nowa 2022".
Projekt realizowany będzie dzięki wsparciu Gminy Miasta Toruń otrzymanej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Toruniu koordynującym zadanie
Celem głównym projektu jest realizacja działań rehabilitacyjno-terapeutycznych na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Torunia – osób chorych i zaburzonych psychicznie, niepełnosprawnych z chorobami sprzężonymi takimi jak upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja poprzez tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji życiowej i społecznej, a tym samym zwiększenie różnorodności i poprawa jakości usług środowiskowych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
Aby móc wziąć udział w projekcie należy być mieszkańcem Torunia, posiadać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym i leczyć się psychiatrycznie.
Decyzja o przyznaniu miejsca wydawana jest przez Miejski Ośrodek Pomocy w Rodzinie w Toruniu na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w miejscu zamieszkania przez pracownika socjalnego MOPR. Opłaty wnoszone są do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, fundacja nie pobiera od Państwa żadnych opłat.
Projekt będzie realizowany do 31 marca 2023 roku.
Projekt jest dofinansowany przez Gminę Miasta Toruń, w wysokości 149 912,50 zł.
Wszystkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 501 941 489, 604 27 11 98

https://www.torun.pl/