Kursy i staże zawodowe


Rekrutacja do nowego projektu „Teraz My!”

 

Z dniem 1 października 2017 rusza projekt „ Teraz My!" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu oferujemy pomoc w poprawie i wzmocnieniu zdolności do zatrudnienia poprzez pracę socjalną, poradnictwo prawne, doradztwo zawodowe, opiekę terapeutyczną, psychologiczną.
Uczestnicy będą mieli możliwość odbycia szkoleń zawodowych a następnie odbycia stażu zawodowego za które przewidziane jest stypendium dla każdego uczestnika.

Grupa docelowa to osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i ubóstwem, w tym osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności ze stopnie umiarkowanym lub lekkim, bezrobotne (zakwalifikowane do III profilu), będące odbiorcami pomocy społecznej (pobierające świadczenia w formie pieniężnej zasiłek stały, okresowy, celowy lub niepieniężnej), zamieszkujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w wieku od 18 do 65 r.ż.

Rekrutacja będzie prowadzona się w biurze projektu:
ul. Matejki 38/3 w Toruniu, w godzinach od 7.30 do 15.30 od poniedziałku do piątku.
Informacje można uzyskać pod nr tel. 56 6550677, +48 514 870 852