Projekt Innowacyjny

Projekt Innowacyjny
W związku z realizacją innowacyjnego projektu „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób chorych i zaburzonych psychicznie chciałabym Państwa zachęcić do zapoznania się z ofertą projektową. Projekt jest realizowany w dwóch powiatach, toruńskim i chełmińskim. Liderem jest RC fundacja konsultingu i rehabilitacji, a partnerami Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu, Wojewódzki Szpital Zespolony oraz Fundacja Wiatrak z Bydgoszczy. Oferta daje następujące możliwości:
- Udział w zajęciach Dziennego Centrum Wsparcia
- Pobyt w Mieszkaniu Wspomaganym I etapu
- Pobyt w Mieszkaniu Wspomaganym II etapu (dla osób pracujących)
- Pobyt w Hostelu (dla osób spoza Torunia uczestniczących w zajęciach Oddziału Rehabilitacyjnego)
- Udział w konsultacjach psychologicznych dla osób chorujących i ich otoczenia
- Objęcie opieką rodzin w ramach terapii systemowej
- Konsultacje zespołów wyjazdowych składających się z pracownika socjalnego, psychologa i psychiatry
- Udział w szkolenia dla personelu o tematyce związanej z zaburzeniami i chorobami psychicznymi
- Udział w pracach Koalicji Powiatowej dającej możliwość szerokiej współpracy z organizacjami i instytucjami zajmującymi się wsparciem dla osób chorych i zaburzonych psychicznie
- Zapoznanie się z aktualną ofertą poprzez stronę internetową

Jeżeli bylibyście Państwo zainteresowani ofertą i chcielibyście uzyskać więcej informacji, zapraszam do kontaktu:
Marzenna Sobiecka-von Brandt
Tel.: 604 271198
Biuro RC fkr: Matejki 38/3