Projekt innowacyjny

 

Projekt innowacyjny PO WER

Projekt „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia"

Od września 2017 roku do sierpnia 2020 roku RC fundacja konsultingu i rehabilitacji
realizuje wraz czterema współpracującymi organizacjami i instytucjami innowacyjny projekt pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia".
Projekt ten dotyczy przetestowania modelu środowiskowego wspierania osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Model służy poprawie jakości działań w obszarze zdrowia psychicznego i składa się na niego kilka form pomocy i aktywizacji, z których wiele ma charakter innowacyjny: dzienne centrum wsparcia, mieszkania wspomagane, hostel, grupy wsparcia dla osób i rodzin, zespoły wyjazdowe oraz kampania społeczna i działania edukacyjne dla lokalnych społeczności służące zmianie postaw wobec osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.
Dzięki projektowi model zostanie sprawdzony w praktyce i ulepszony o doświadczenia płynące z jego pilotażowego zastosowania. Po przetestowaniu rozwiązań i doświadczeń z modelu będą mogły korzystać również inne podmioty zajmujące się wsparciem osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Pilotaż realizowany jest w Toruniu (powiat grodzki) oraz w powiecie chełmińskim przez pięć podmiotów publicznych i niepublicznych: RC fundacja konsultingu i rehabilitacji z siedzibą w Toruniu (Lider projektu), Fundacja Wiatrak (Bydgoszcz), Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie w Toruniu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie oraz Wojewódzki Szpital Zespolony/Szpital Psychiatryczny w Toruniu, które uczestniczyły w wypracowaniu modelu i które zawiązały partnerstwo, aby połączyć zasoby i doświadczenia na rzecz rozwinięcia oferty i podnoszenia skuteczności prowadzonego wsparcia.

Wartość projektu to 4.274.850,53 zł, większość środków (kwota 4.030.756,56 zł) pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego.