10 miesięcy projektu

 10 miesięcy projektu i spore postępy

 

Mija już 10 miesięcy realizacji projektu „Dla nas, z nami i o nas", w którym pomagamy osobom chorującym psychicznie dzięki specjalnie dla nich przygotowanej propozycji pomocy, ale także – prowadzimy koalicję powiatową podmiotów wspierających osoby chorujące, realizujemy konsultacje z udziałem naszych podopiecznych i ich rodzin oraz upowszechniamy problematykę zdrowia psychicznego.

Tytuł projektu – „Dla nas, z nami i o nas" – odnosi się do trzech głównych aktywności przedsięwzięcia:

• „dla nas" to ta część, w której realizujemy codzienne wsparcie dla osób chorujących psychicznie – w Dziennym Centrum Wsparcia w Toruniu przy ul. Matejki realizujemy program terapeutyczno-animacyjny, którego elementami są treningi mające na celu poprawę funkcjonowania w grupie, treningi służące poprawie funkcjonowania w życiu społecznym i terapia zajęciowa. Realizujemy też spotkania integracyjne włączające w proces zdrowienia najbliższe otoczenie, dotychczas m.in. spotkanie wielkanocne, Dzień Sąsiada i Dzień Przyjaźni.

• „z nami" to działania służące rozwijaniu stopnia upodmiotowienia osób wspieranych poprzez stworzenie im możliwości wypowiadania się w sprawach publicznych. To tu zbieramy ich opinie i pomysły odnoszące się do istniejącego systemu wsparcia. Następnie upowszechnimy ich głos przez działania rzecznicze polegające na opracowaniu i zaprezentowaniu proponowanych przez nich rozwiązań opinii publicznej i decydentom.

• „o nas" to z kolei aktywności na rzecz zwiększenia poziomu świadomości i empatii mieszkańców wobec osób chorujących psychicznie dzięki przeprowadzeniu działań informacyjnych w społeczności lokalnej. Zaplanowaliśmy kilka spotów telewizyjnych i audycji z udziałem ekspertów, przede wszystkim wywiadów publikowanych w TVToruń – pierwszy z nich ukazał się w sierpniu br.

Projekt „Dla nas, z nami i o nas" trwa do czerwca 2023 roku.Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.