Rozmowa Dnia - TV Toruń (26.01.2023r.)

 
Rozmowa Dnia - TV Toruń (26.01.2023r.)


O tym jak wspierać dorosłe osoby z niepełnosprawnościam rozmawiano z Panią Martą Młynarczyk, prezesem Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Arkadia" w Toruniu w „Rozmowie dnia" w TV Toruń 26 stycznia 2023r.
Rozmowa miała na celu informowanie społeczności lokalnej w ramach realizowanego przez Fundację projektu „Dla nas, z nami i o nas".

https://tvtorun.pl/30061/rozmowa-dnia-czwartek-26012023

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.