Na kłopoty… koalicja organizacji i instytucji

 
Na kłopoty… koalicja organizacji i instytucji

 

Od kilku lat prowadzimy koalicję organizacji i instytucji zajmującą się pomocą osobom chorującym psychicznie. Grupa koalicjantów liczy blisko dziesięć podmiotów i jest otwarta na udział w niej kolejnych podmiotów.

Od kilku lat prowadzimy w RC fkr koalicję lokalną, która najpierw realizowała przedsięwzięcie poświęcone wprowadzeniu środowiskowego modelu leczenia zaburzeń psychicznych, a obecnie tworzy sieć instytucji i organizacji, które dzięki wspólnym relacjom szukają najlepszych rozwiązań dla wspierania osób chorujących psychicznie. Nie tylko chodzi tu o wymianę informacji i znajdywanie konkretnej pomocy, ale koalicja prowadzi także działania upowszechniające problematykę zdrowia psychicznego oraz badanie wśród osób chorujących, które ma pozwolić na ulepszanie systemu pomocy dla osób chorujących psychicznie. Spotkania koalicji odbywają się co dwa miesiące, a uczestniczą w nich miejskie i powiatowe instytucje oraz organizacje pozarządowe, które w codziennej pracy pomagają osobom z niepełnosprawnościami.


Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.