Informacje o projekcie.Informacje o projekcie.


Chcielibyśmy poinformować o realizacji projektu "Dla nas, z nami i o nas" finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszu EOG  w ramach Programu Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny, do którego realizacji Fundacja przystępuje od grudnia 2021 roku. Projekt trwać będzie do czerwca 2023 roku i dotyczy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, realizacji działań partycypacyjnych na rzecz włączenia postulatów środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi do głównego nurtu polityki oraz funkcjonowania koalicji powiatowej, której zadaniem jest prowadzenie konsultacji społecznych, działań upowszechniających i sieciujących.
Zapraszamy do kontaktu i współpracy, szczególnie do udziału w Koalicji Powiatowej, która będzie skupiać osoby, organizacje i instytucje wspierające osoby chore i zaburzone psychiczne!
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 604 27 11 98. Zapraszamy do współpracy!

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.