Szukamy PsychiatrySzukamy Psychiatry

 

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia oferty na wykonywanie usługi psychiatry w projekcie "Dla nas, z nami i o nas"  do którego realizacji Fundacja przystępuje od grudnia 2021 roku. Projekt trwać będzie do czerwca 2023 roku i dotyczy wsparcia osób z zaburzeniami psychicznymi, realizacji działań partycypacyjnych na rzecz włączenia postulatów środowiska osób z zaburzeniami psychicznymi do głównego nurtu polityki oraz funkcjonowania koalicji powiatowej, której zadaniem jest prowadzenie konsultacji społecznych, działań upowszechniających i sieciujących.

Wykonywanie usług psychiatry realizowane będzie od stycznia 2022 roku w średnim wymiarze 5 godz./miesiąc dla poszczególnych uczestników projektu (10 osób) w odniesieniu do ich indywidualnej sytuacji i potrzeb. Wymagania stawiane wykonawcom to min. trzyletnie doświadczenie we wspieraniu grupy docelowej (osób z zaburzeniami psychicznymi).

Przesyłając ofertę prosimy o zastosowanie następującego wzoru:

"Po zapoznaniu się z treścią zapytania oświadczam, że spełniam wymagania stawiane psychiatrze w postępowaniu oraz składam niniejszą ofertę z ceną __________,__ zł brutto tyt. wykonywania jednej godziny świadczenia usługi."

Prosimy o przekazanie odpowiedzi/oferty mailem zwrotnym (z zachowaniem ciągłości korespondencji) do poniedziałku, 27 grudnia 2021 roku do godziny 14.00. Spośród złożonych ofert wyłonimy wykonawcę usługi.

W przypadku problemów z wysłaniem poczty prosimy o przesłanie oferty na adres:
jan.grabowski@fundacja-torun.pl

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.