Rozmowa Dnia - TV Toruń

 Rozmowa Dnia - TV Toruń


W ramach informowania społeczności lokalnej w dniu 11 sierpnia 2022r. w TV Toruń odbyła się „Rozmowa dnia" z Wiceprezesem Fundacji, Panią Marzenną Sobiecką-von Brandt. Rozmowa odbyła się ramach  realizowanego projektu „Dla nas, z nami i o nas".

https://www.toruntv.pl/movie/show?id=28499&search=rozmowa%20dnia&param=0&page=1

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.