RC  fundacja konsultingu i rehabilitacji

 

O NAS

RC fundacja konsultingu i rehabilitacji (RC fkr) została założona 6 listopada 2001 roku w Toruniu. Pomysłodawcą i założycielem Fundacji jest niemieckie stowarzyszenie REHA CONSULT e.V. z siedzibą w Berlinie.
Istotą działania fundacji jest świadczenie usług polegających na przeciwdziałaniu izolacji społecznej osób wykluczonych, wspieraniu ich społecznej akceptacji i integracji oraz na umożliwianiu im uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia publicznego. Fundacja jest organizacją światopoglądowo neutralną, która z wielkim zaangażowaniem reprezentuje i staje w obronie życia, które permanentnie jest wykluczane ze społeczności i społeczeństwa. Jednym z priorytetowych zadań fundacji jest dehospitalizacja osób, które z powodu brakujących alternatywnych form opieki i wsparcia zostały umieszczone w szpitalach i klinikach psychiatrycznych, domach pomocy społecznej bądź innych placówkach. Fundacja troszczy się w szczególności o osoby chore psychicznie i upośledzone umysłowo oraz zgodnie z zasadą normalizacji pragnie realizować dla wymienionych grup takich warunków bytu i egzystencji, które są jak najbardziej zbliżone do normalnego, codziennego życia, np. w małych, zintegrowanych jednostkach mieszkalnych. Fundamentem takiej działalności jest uznanie podopiecznego za równouprawnionego partnera. Wspieranie samodzielności, autonomii i integracji w normalnym życiu w społeczeństwie są celami pierwszorzędnymi. Każda forma wsparcia, towarzyszenia, opieki i pielęgnacji będzie integralną częścią programu terapeutycznego.

RC fkr prowadzi:
-MIESZKANIA TERAPEUTYCZNE I WSPOMAGANE
-DZIENNY OŚRODEK WSPARCIA,
-RÓŻNE WARSZTATY,
-POMOC PSYCHOLOGICZNĄ,
-PSYCHOTERAPIĘ,
-POMOC SOCJALNĄ,
-TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH DLA OSÓB DOROSŁYCH W SPEKTRUM
Wszystkie ułsugi prowadzone są na terenie Torunia.
Oferta Mieszkania Terapeutycznego, Dziennego Ośrodka Wsparcia i Klubu Samopomocy przeznaczona jest głównie dla osób z zaburzeniami psychicznymi o różnym stopniu stabilności zdrowotnej, w większości wypadków cierpiących na schizofrenię lub/i z spektrum.


Cel, jaki zakładała RC fkr realizując projekt Mieszkania Terapeutycznego to zapewnienie kompleksowej opieki przy jednoczesnym stworzeniu Mieszkańcom naturalnych warunków środowiskowych, w których będą mieli możliwość nauki prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Działania projektu Mieszkania Terapeutycznego koncentrują się na dwóch podstawowych płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną jest zapewnienie podstawowych warunków zdrowotnych oraz socjalno-bytowych. Druga płaszczyzna to terapeutyczno-rehabilitacyjny program indywidualnej opieki i wsparcia, uwzględniające potrzeby i możliwości każdego pojedynczego Mieszkańca.
Mieszkanie Terapeutyczne współfinansowane jest ze środków Gminę Miasta Torunia.

RC fkr i zrealizowała dotychczas 6 projektów w Toruniu współfinansowanych z EFS w ramach działań na rzecz osób chorych i zaburzonych psychicznie oraz niepełnosprawnych (poddz. 7.2.1 oraz 7.4 PO KL) , projekty ukończyło łącznie 176 osób, z czego 37 utrzymało pracę powyżej 3 miesięcy.